This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagtian ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagtian ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ>メールフォーム