Japanese page
MainImage Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/pilipinas/
TOP > Tagalog - English 1

Greet

Tagalog English
Magandang umaga.
Magandang umaga po.
Good morning.
Magandang tanghali.
Magandang hapon.
Magandang tanghali po.
Magandang hapon po.
Hello.
Good afternoon.
Magandang gabi.
Magandang gabi po.
Good evening.
 • There is "polite expression" in Tagalog. "Magandang umaga po." is polite expression and "Magandang umaga." is friendly expression.
 • "Magandang tanghali"or "Magandang tanghali po." is used between 11:00 to 13:00. "Magandang hapon" or "Magandang hapon po." is used for an afternoon.
 • "maganda" means "beautiful". "umaga" is "morning", "tanghali" is "noon", "hapon" is "afternoon" and "gabi" is "evening"
 • As an aside, "Beautiful Japan" is "Magandang hapon" too. But the accent differ. "Good afternoon" is "Magandang hapon" and "Beautiful Japan" is "Magandang hapon"

Tagalog English
Kumusta ka? How are you?
Mabuti. I’m fine.
Hindi mabuti. I am not fine.
OK lang. So so.
Pagod ako. I am tired.
Inaantok ako. I am sleepy.
Kumusta ang trabaho mo? How's business?
 • "Kumusta" is used for asking condition.

Tagalog English
Maganda ang panhon, ano? It's a nice day, isn't it?
Mainit, ano? It’s hot, isn’t it?
Malamig, ano? It’s cold, isn’t it?
 • "ano?" is "Tag question " corresponds to ",isn't it?" and so on.

Saying good by and Meeting again

Tagalog English
Paalam.
Aalis na ako.
Bye!
Good by.
Hanggang sa muli.
Magkita tayo uli.
See you again.
Ingat ka. Take care.
Ayoko mawalay ka pa. I don’t want to still separate with you.
Mamimis kita. I'll miss you
Tatagawan kita. I’ll call you.
Puwede bang tawagan? Can I call you?
Aasahan ko ang pagkikita natin. I am looking forward to seeing you.
Matagal na tayong hindi nagkita ano? Long time no see.
Nagagalak akong makita kang muli. I’m glad to see you again.
 • "Aalis na ako" is said by person who leave a place. And other people say "Sige."
 • "Hanggang sa muli" means "Until (we meet) again".
 • "Magkita tayo uli" is the same as "See you again" exactly.
 • It is the completely same meaning as "Ingat ka" "takes care."
 • "Ayoko" is the abbreviation of "Ayaw ko". And it means "I don't want to do".
 • "Mamimis" originates in "miss".
 • "aasahan ko" means "I hope" and "pagkikita natin" means "our seeing"
 • "matagal" means "long time"
 • "tayong" is "tayo + linker (ng)"means "our"
 • And "hindi nagkita" means "no see"