Japanese page
MainImage Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/pilipinas/
TOP > Tagalog - English 2

Self introduction

Tagalog English
Ako ay si Oka-chan. I am Oka-chan.
Ikinagagalak ko kayong makilala. Nice to meet you.
Ano ang pangalan mo? What’s your name?
Pakiulit mo nga ang pangalan mo. Could you repeat your name?
Ilan taon ka na? How old are you?
Marunong ka ba ng Tagalog? Do you understand Tagalog?
Tagasaan ka? Where are you from?
Taga-Cebu ako. I'm from Cebu.
Saan ka nakatira? Where do you live?
Kailan ang kaarawan mo? When is your birthday?
Ano ang trabaho mo? What do you do for a living?
Ilan ang kapatid mo? How many brothers and sisters do you have?
Ano ang libangan mo? What is your hobby?

Thanks / Apology

Tagalog English
Salamat
.Salamat po.
Thank you.
Maraming salamat.
Maraming salamat po.
Thank you so much.
Salamat sa lahat. Thank you for your everything.
Salamat mula sa puso. Thank you from the bottom of my heart
Walang anuman. You are welcome.
Not at all.
Ikinagagalak kong matulungan ka I'm glad I was of help to you.
Pasensya ka na?
Sori ha?
I’m sorry.
Walang anuman.
Ok lang iyon.
You're welcome.
That's all right.
Huwag mong alalahanin iyon. Don't mention it.
Hindi mo kasalanan It was not your fault.