Japanese page
MainImage Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/pilipinas/
TOP > Tagalog - English 3

Taking a meal

Tagalog English
Kakain na tayo. Let's eat.
Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Thank you for the delicious meal.
Kumain ka. Be my guest.
Una kumain muna tayo. First, let’s take a meal
Kailangan mo ba ng chopstick? Do you need chopstick?
Patingin ng menu. Could you show me a menu?
Pahingi ng kape. Coffee, please
Gusto mo bang inumin? Would you care for a drink?
Anong gusto mong kainin? What do you want to eat?
Bahala ka. I leave it to you.
Gusto mo bang kumain ng yakiniku? Do you want to eat Yakiniku?

Telephon

Tagalog English
Helo. Hello.
Puwede po ba kay Oka-chan? May I speak to Oka-chan?
Nandiyan ba si Oka-chan? Is Oka-chan there?
Nandito. Sandali lang. Just a moment please.
Wala siya rito ngayon. He/She is not here now.
Lumabas siya. He/She is out now.
Hindi pa siya bumabalik. He/She has not come back yet.
Sino ito?
Sino po sila?
Who's speaking, please?
Si Oka-chan ito. This is Oka-chan.
Wrong namber. Wrong number.
Tatawag ako uli mamaya. I’ll call later again.
Pakisabi na lang po na tatawag ako. Please tell him/her that I’ll call.
Pakisabi na lang po na tumawag ako. Please tell him/her that Icalled.
Puwede mong sabihin nang dahan-dahan? Would you speak more slowly?
Pakiulit nga. Could you repeat that again?
Hindi ko kayo marinig na mabuti. I can't hear you well.

Singing

Tagalog English
Kanta ka. Sing a song.
Sabay tayong kumanta. Let's sing together.
May alam ka bang Hapong kanta. Do you know the Japanese song?
Patingin ng song book. Show me the song book please.
Kaya mo ba itong kantahim? Can you sing this?
Anong kanta ang gusto mo? What song do you like?
Pabili nga ng tiket. I'd like a ticket.
Ang ganda ng boses mo. Your voice is so beautiful.
Magaling
Ang galing
You are good at singing.
Hindi magaling. You are not good at singing.
Walang tono. Tone deaf.
Sa labas! Get out!