This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ歌(OPM)で覚えるタガログ語>'Di ba't ikaw

歌(OPM)で覚えるタガログ語

Pagdating ng panahon : Aiza Seguerra

タイトルの訳は「そのときはやって来る」です。「今すぐでなくてもいいから、あなたも私を愛して欲しい」と言う歌です。

Alam kong hindi mo pansin 私は知っている。あなたが気づいていないことを
Narito lang ako 私はここにいるだけ
Naghihintay na mahalin 愛するのを待っている
Umaasa kahit 'di man ngayon 私は望んでいる。たとえ今でなくても
Mapapansin mo rin あなたも気づくことを
Mapapansin mo rin あなたも気づくことを

Alam kong 'di mo makita 私は知っている。あなたには見えていないことを
Narito lang ako 私はここにいるだけ
Hinihintay lagi kita いつもあなたを待っている
Umaasa kahit 'di man ngayon 私は望んでいる。たとえ今でなくも
Hahanapin mo rin あなたも(私を)求めることを
Hahanapin din あなたも(私を)求めることを

Pagdating ng panahon そのときはやって来る
Baka ikaw rin at ako きっと私とあなたが…
Baka tibok ng puso ko'y きっと私の心の鼓動が
Maging tibok ng puso mo あなたの心の鼓動になる
Sana nga'y mangyari 'yon そのことが起こって欲しい
Kahit 'di pa lang ngayon たとえ今すぐでなくても
Sana ay mahalin mo rin あなたも私を愛して欲しい
Pagdating ng panahon そのときはやって来る

Alam kong hindi mo alam 私は知っている。あなたが知らないことを
Narito lang ako 私はここにいるだけ
Maghihintay kahit kailan いつでもいいから、待っている
Nangangarap kahit 'di man ngayon 夢見ている。たとえ今でなくても
Mamahalin mo rin あなたも(私を)愛することを
Mamahalin mo rin あなたも(私を)愛することを

(repeat Ⅲ)

'Di pa siguro bukas きっと、まだ明日ではない
'Di pa rin ngayon まだ今でもない
Malay mo balang araw いつの日か気づいて
Dumating din 'yon その日がきて

(repeat Ⅲ)

“alam”は“知っている”、“kong”は“ko+リンカー(ng)”です。
“pansin”は“気づくこと”、“mapapansin”は“mapansin”の未然相(未来形)で“気づく”です。
“narito”は“ここにいる・ここにある”です。“nandito”と言うこともあります。
“naghihintay”は“maghintay”の継続相(現在形)で“待つ”、後で出てくる“maghihintay”は未然相(未来形)です。
“umaasa”は“umasa”の継続相(現在形)で“期待する”です。
“kahit”と“man”はいずれも“たとえ~でなくでも”を表します。“gayon”は“今”または“今日”です。
“makita”は“見る・会う”です。英語の“see”に当たります。
“hinihintay”は“hintayin”の継続相(現在形)で、これも“待つ”です。“maghintay”も“hintayin”も語幹は“hintay”です。
“mamahalin”は“mahalin”の未然相(未来形)で“愛する”です。“mahal kita”の“mahal”と同じ語幹です。
タイトルにもなっている“Pagdatin ng panahon”ですが、“pagdating”は“到着”、“pahahon”は“時”です。(“panahon”は“時”だけでなく“季節”“時代”“天候”なども表します。)。直訳すると“その時の到来”です。
“baka”は“おそらく・~かもしれない”です。
“tibok”は“鼓動・動悸・ドキドキ”、“puso”は“心”です。“ko'y”は“ko ay”の略です。
“maging”は“~になる”です。
“sana”は“~であって欲しい”という希望を表します。“mangyari”は“起こる”です。
“nangangarap”は“mangarap”の継続相(現在形)で“夢見る”です。
“di pa”は“まだ~ない”です。(“もう~した?”の返事では“Di pa.(まだです)”と単独で使うこともあります。)
“siguro”は“多分・おそらく”です。
“bukas”は“明日”、“ngyon”は“今・今日”です。
“malay”は“意識・自覚”です。“balang araw”は“いつか、いつの日か”で英語の“some day”に当たります。
“dumating”は“到着する”です。語幹は“dating”で“pagdating”の語幹と同じです。