This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ歌(OPM)で覚えるタガログ語>Pangako

歌(OPM)で覚えるタガログ語

Pangako : Ogie Alcasid/Manilyn Reynes

タイトルの訳は「約束」です。カラオケで歌った最初のタガログ語の歌なのですが、最初は「何となく意味が分かる」程度でしたが、意味が分かったら一層好きになりました。

Bakit ba may lungkot sa 'yong mga mata なぜ、あなたの目には悲しみが漂っているの
Ako kaya'y di nais makapiling, sinta あなた、私と一緒にいたくないからなの?
Di mo ba pansin, ako sa 'yo'y may pagtingin あなたは、私があなたとを好きだと言うことに気づいていないの?
Sana ang tinig ko'y iyong dinggin 私の声を聞いて欲しい

Ako ngayo'y hindi mapalagay 私は今、落ち着かない
Pagka't ang puso ko'y nalulumbay なぜなら、私の心が淋しいから
Sana ay pakaingatan mo ito そのことを大切にして欲しい
At tandaan mo ang isang pangako そして、一つの約束を覚えていて欲しい

Pangako, hindi kita iiwan 約束、あなたを離さない
Pangako, di mo pababayaan 約束、あなたを見捨てない
Pangako, hindi ka na mag-iisa 約束、あなたはもう一人じゃない
Pangakong magmula ngayo'y 約束、今から
Tayong dal'wa ang magkasama 私たち二人は一緒

Ano itong nadarama ko 私のこの気持ちはなんだろう
Ako kaya'y nahuhulog, umiibig na sa 'yo 私はあなたへ恋に落ちていく
Sa t'wing kasama ka'y anong ligaya あなたと一緒の時はいつも、なんて幸せなんだろう
Sana sa akin ay magtiwala 私のことを信じて欲しい

Kung tunay man ang nadarama mo あなたの気持ちの本当だったなら
Mayron akong nais malaman mo あなたに知って欲しいことがある
Ang aking puso ay iyung-iyo 私の心はあなただけのもの
Wag sanang luminot sa pangako 約束を忘れないで欲しい
(repeat Ⅲ twice)

Pangako, pangako. 約束、約束

“bakit ba ~?”は“どうして?”“なんで?”です。“may ~”は“~がある”、“lungkot”は“悲しみ”ですので、“悲しみがある=悲しみが漂っている”と訳しました。“mata”は“目”ですが、二つありますでの複数を表す“mga”がつきます。
“kaya”は“~できる”と“~だから”の2つの使い方があります。ここでは、“~だから”の方で訳しました。
“makapiling”は“一緒にいる(状態)”とか“傍らにいる(状態)”を表します。“nais”は“~したい”ですので“di nais = hindi nais”は“したくない”となります.
“sinta”は本文中では“あなた”と訳しましたが、“好きな人、愛しの人”です。“kasintahan”と言ったら“恋人”になります。
“pansin”は“気づく”です。
“pagtingin”は“愛情”や“感情”を表します。語幹の“tingin”は“見る”ですが、おそらく「見る→意識している」と言うことだと思います。
“tinig”は“声”、“dinggin”は“聞く”です。“sana”は“~して欲しい”と希望を表します。
“di mapalagay = hindi mapalagay”は“落ち着いていられない”“じっとしていられない”“居ても立ってもいられない”です。
“pakaingatan”は“気をつける”“大切にする”です。“pakaingatan mo ako”といったら“私を大事にして”と言う意味になります。
“iiwan”は“去る、離れる”、“pabayaan”は“見捨てる、放り出す”です。
“mag-iisa”は“一人にする”です。“isa”は“1”を表します。
“magmula”は“~から”、“ngayo'y = ngayon ay” は“今”です。
“tayong”は“tayo +リンカー(ng)”、“dal'wa”は“dalawa”は“2、2つの”ですので“tayong dalawa”で“私たち二人”となります。“magkasama”は“一緒”です。
“Ano”は“何?”、“itong”は“ito +リンカー(ng)”で“これ”、“nadarama”は“気持ち”です。
“nahuhulog”は“mahulog”の継続相(現在形)で“落ちる”、“umiibig”は“umibig”の継続相(現在形)で“愛する”です。“sa'yo”は“sa iyo”の略で“あなたを”“あなたへ”です。
“t'wing”は“いつも”、“kasama”は“一緒の”です。ligaya”は“幸せ”です。“ka'y”は省略です。
“magtiwala”は“信じる”です。
“kung”は“~の時”“~の場合”です。“man”は“~も”と“~にもかかわらず、たとえ~であっても”がありますが、ここでは“~も”の方で訳しました。
“mayron ~”は“~がある”、“malaman”は“知る”です。
“aking puso ay iyo”といったら“私の心はあなたのもの”となります。“iyung-iyo”は“iyong-iyo”の音が変化したものだと思います(未確認)。“iyong-iyo”と言葉を重ねると強調になります。
“wag”は“huwag”の略で“~しないで”、“luminot”は“忘れる”です。