This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ歌(OPM)で覚えるタガログ語>Basketbol

歌(OPM)で覚えるタガログ語

Basketbol : Viva Hotbabes

フィリピンではバスケットボールが人気の様です。この歌は、バスケットボールの楽しさを歌っています。

Basketbol basketbol バスケットボール、バスケットボール
Ang sarap sarap magbasketbol とても楽しいバスケットボール
Ang lapad ng court 平らなコート
Ang linis ng court きれいなコート
Ang luwang ng ring ng basketbol そして広い、バスケットボール(コート)
Puwedeng magdribble
bago ka magshoot
シュートする前にドリブルが出来る
Puwedeng shoot sabay dribble ドリブルシュートが出来る

Basketbol basketbol バスケットボール、バスケットボール
Tayo'y maglaro ng basketbol バスケットボールしよう
Kung gusto mo'y Whole court フルコートもできる
Kung gusto mo'y Half court ハーフコートも出来る
Kung gusto mo sa Pasig doon maraming court パシグにはたくさんのコートがある
Puwedeng limahan 5人でゲームできる
Puwedeng tatluhan 3人でゲームできる
Kung gusto mo ay one on one ワン-オン-ワンだって出来る

I-shoot mo i-shoot mo シュートして、シュートして
I-shoot mo na ang ball ボールをシュートして
I-shoot mo na ang ball ボールをシュートして
Ang sarap magbasketbol 楽しいバスケットボール
I-shoot mo i-shoot mo シュートして、シュートして
I-shoot mo na ang ball ボールをシュートして
I-shoot mo na ang ball ボールをシュートして
Ang sarap magbasketbol 楽しいバスケットボール

Basketbol basketbol バスケットボール、バスケットボール
Exercise na rin ang basketbol エキサイティングなバスケットボール
Papagurin ka 疲れる、
Hihingalin ka 息が上がる、
Lalabas ang pawis mo sa basketbol 汗が出てくる、バスケットボールをしていると。
Bawat shoot ay Two points それぞれのシュートは2点、
Minsan nama'y Three points 場合によっては3点、
Hindi ko kaya ang Four points 4点は出来ない。
(repeat Ⅰ)

Basketbol basketbol バスケットボール、バスケットボール
Hawakan mong mabuti ang basketbol ボールをしっかり持って
Puwede kang magdrive ドライブも出来るし、
O mag-alley-hoop アリウープも出来る
Puwede kang magdunk sa basketbol ダンクも出来る
I-fast-break mo ang ball 速攻して!
Wag mag-double-dribble ダブルドリブルしないで!
I-Shoot mo ng ringles ang ball リングレスシュートをして!
(repeat Ix2)

Basketbol ang laro na gusto ko バスケットボールは私の好きなゲーム
Laro na gusto mo laro na gusto n'yo あなたの好きなゲーム、あなた達の好きなゲーム
Basketbol ang sports ng boyfriend ko バスケットボールは私の“ボーイフレンド”なスポーツ
Kahit nakapikit shoot walang sabit 目を閉じていたって、ちゃんとシュートできる
(repeat Ⅰ)

“Basketbol”は“Basketball(バスケットボール)”のことです。タガログ語で外国語を扱う場合、1.外国語をそのまま取り入れる、2.外国語の音をタガログ語のスペルで表現する(外国語のスペルのままタガログ語読みすることもあります)、3.「タガログ語の語幹」として扱う、などがあります。
“sarap”は“おいしい”や“心地よい”など、「五感に気持よく感じられ」ことを表します。ここでは「楽しい」という訳にしました。“sarap sarap”と同じ言葉を繰り返すと「とても」という強調になります。
“magbasketbol”は“mag + basketball”で“バスケットボールする”と言う意味になります。この後も、“magdribble(ドリブルする)”、“magshoot(シュートする)”、など同じように“mag+英語”がいくつか出てきます。
“lapad”は“平らな”、“linis”は“きれいな・清潔な”、“luwang”は“広い”です。
“puwedeng”は“puwede + リンカー(ng)”で“~出来る”を表します。
“bago”はおなじスペルで“新しい”と“~の前に”の2つの単語があります。この場合は“~の前に”です。
“shoot sabay dribble”を直訳すると“ドリブルしながらシュートする”ですので“ドリブルシュート”となります。
“maglaro”は“(スポーツやゲームを)する”です。“Tayo'y maglaro ng ~ (Tayo ay maglaro ng ~)”または“Maglaro tayo ng ~”で“~しよう”という誘いの表現になります。
“kung gusto mo”はあえて訳しませんでしたが、“あなたが望むなら”または“あなたが気に入るなら”という意味になります。「バスケットボールには色々な楽しみ方がある」ということを表現しています。
“パシギ”というのはマニラ首都圏にある“パシギ市”です。
タガログ語で“5”は“lima”、3は“tatlo”です。“○-han”は“○人で(ゲームなどを)プレーする”という意味になります。
“I-shoot”も英語の“shoot(シュートする)”をタガログ語化したものです。
“bawat”は“全ての・それぞれの”、“minsan”は“時には・場合によっては”です。そして、“hindi ko kaya ~”は“あなたは~が出来ない”です。バスケットボールでは通常のシュートは2点、3ポイントシュートもありますが、4ポイントシュートはありませんね。
(^_^)
“nama'y”は“naman ay”の略です。
“hawakan ”は“つかむ”、“mabuti”は“良い・元気・しっかりと”です。
“wag”は“huwag”の略で“~しないで”です。
“laro”は“ゲーム”、“gusto”は“好き”です。“ko”は“私の”、“mo”は“あなたの”、“n'yo”は“ninyo”の略で“あなた達の”です。
"kahit"は"たとえ~でも"、"nakapikit"は"目を閉じる"、"sabit"は"もつれる・こんがらがる"です。